22 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Stupid Things Keane Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stupid Things Keane Chordza
คอร์ด Stupid Things Keane | เนื้อเพลง Stupid Things Keane | Chord Stupid Things Keane
""

เนื้อเพลง Stupid Things Keane
คอร์ด Stupid Things Keane | เนื้อเพลง Stupid Things Keane | Chord Stupid Things Keane
Friend, I've done something stupid again. It's not that I don't love you-
I do. It's just I made this black hole so blue. I've done something stupid again

* And now it's little lies and alibis. And the second phone. Can't make it home,
I'm working late. You know I hate to miss the kids' bedtime again
I drank too much, a working lunch. I'll crash in town so don't wait up
If I don't text, my phone's just dead. I've got that thing, I'm sure I said?

** And I know that you know. We both just play along
Just one more stupid thing that I have done

It starts, the money in your pocket at last. Makes you think you're more than -
You are. Just another sucker for the dream. No more or less than you have ever been

( * , ** )

It's not that I don't love you. Just one more stupid thing that I have...
Done... (Little lies and the second phone) I've done something stupid

( * )

And you feel like a fool. We both just play along
And you feel like a fool. We both just play along
And you feel like a fool. We both just play along
Just one more stupid thing that I have done...
EmoticonEmoticon