21 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง You Can t Stop The Girl Bebe Rexha Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Can t Stop The Girl Bebe Rexha Chordza
คอร์ด You Can t Stop The Girl Bebe Rexha | เนื้อเพลง You Can t Stop The Girl Bebe Rexha | Chord You Can t Stop The Girl Bebe Rexha
""

เนื้อเพลง You Can t Stop The Girl Bebe Rexha
คอร์ด You Can t Stop The Girl Bebe Rexha | เนื้อเพลง You Can t Stop The Girl Bebe Rexha | Chord You Can t Stop The Girl Bebe Rexha
Oh, they're tryna shoot down angels.
They're tryna pull their wings off. So they can't fly
And, oh, but she's so brave, though
Just like a tornado. She's taking us by storm

* You can't stop the girl from going. You can't stop the world from knowing
The truth will set you free, oh.
You can't stop the girl from going. You can't stop the world from knowing
The truth will set you free, oh. (You can't stop the girl)

They're tryna take our voices
They're tryna make our choices. So we scream loud, loud, loud
And, oh, I know you feel the lightnin'
And it's so excitin'. So, here we come

( * )

You can't stop the girl... You can't stop the girl...
You can't stop the girl... No, you can't stop the girl...

Oh, I know you feel the lightnin'
And it's so excitin'. So, here we comeEmoticonEmoticon