20 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง One More Day Music Travel Love Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One More Day Music Travel Love Chordza
คอร์ด One More Day Music Travel Love | เนื้อเพลง One More Day Music Travel Love | Chord One More Day Music Travel Love
""

เนื้อเพลง One More Day Music Travel Love
คอร์ด One More Day Music Travel Love | เนื้อเพลง One More Day Music Travel Love | Chord One More Day Music Travel Love
Last night I had a crazy dream A wish was granted just for me It could be for anything
I didn't ask for money Or a mansion in Malibu I simply wished for one more day with u

* One more day, one more time One more sunset, maybe I'd be satisfied
But then again, I know what it would do
Leave me wishing still for one more day with you

First thing I'd do is pray for time to crawl
I'd unplug the telephone and keep the t.v off
I'd hold you every second Say a million I love you's
That's what I'd do with one more day with you

( * , * )

Leave me wishing still for one more day
Leave me wishing still for one more day with you.EmoticonEmoticon