16 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง The Single Song Jack Maynard Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Single Song Jack Maynard Chordza
คอร์ด The Single Song Jack Maynard | เนื้อเพลง The Single Song Jack Maynard | Chord The Single Song Jack Maynard
""

เนื้อเพลง The Single Song Jack Maynard
คอร์ด The Single Song Jack Maynard | เนื้อเพลง The Single Song Jack Maynard | Chord The Single Song Jack Maynard
All of my friends are falling in love
And then there?s me, lonely as f---
I wish I had someone around.. to f? hug
Every time we go for a meal
They?re all together and I?m seventh wheel
They?re playing footsies, but no one is playing with me
Nobody wants me and I don?t understand it yeah, I?m
A little cubby and my penis is average but I..
Think about charity, oh why is this happening to me?
To me?
There must be someone out thereto love me
Because my mum said I?m not ugly
But there?s no one, everyone swiped me to the left
(I?m so f------ lonely)
I know I won?t go out and mingle
So I stay home writing this jingle
Because I don?t wanna be single anymore
(I?m so f------ lonely)
All of my chances are fading away
Even my parents don?t know if I?m gay
Maybe I am, maybe I?ll find him today
Nobody wants me and I don?t understand it yeah I
Don?t do too much because I?m too busy fapping, but I
Don?t have any STDs, oh why is this happening to me?
To me?
There must be someone out thereto love me
Because my mum said I?m not ugly
But there?s no one, everyone swiped me to the left
(I?m so f------ lonely)
I know I won?t go out and mingle
So I saty home writing this jingle
Because I don?t wanna be single anymore
(I?m so f------ lonely)

EmoticonEmoticon