21 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Immortal Invisible Laura Story Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Immortal Invisible Laura Story Chordza
คอร์ด Immortal Invisible Laura Story | เนื้อเพลง Immortal Invisible Laura Story | Chord Immortal Invisible Laura Story
""

เนื้อเพลง Immortal Invisible Laura Story
คอร์ด Immortal Invisible Laura Story | เนื้อเพลง Immortal Invisible Laura Story | Chord Immortal Invisible Laura Story
Immortal, You are not like a man
That You change Your mind, or change Your plan
Invisible, our human eyes can't see
the depths of Your majesty

* You're the God of forever and ever, Amen
The Alpha, Omega, Beginning and End
We sing hallelujah, we worship in awe,
Immortal, Invisible God

Immortal, You are not bound by death
You're the living God, my very breath
Invisible, You are not bound by space
But your glory is filling this place
yes Your glory is filling this place.

Immortal, yet You once died for me
To pay my debt, to set me free
Invisible, You will not always be
'Cause You're coming to reign as our King
And the saints will fall down at Your feet.

( * )27/2/2020


EmoticonEmoticon