20 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง รู้สึกคนเดียว Jan Chan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รู้สึกคนเดียว Jan Chan Chordza
คอร์ด รู้สึกคนเดียว Jan Chan | เนื้อเพลง รู้สึกคนเดียว Jan Chan | Chord รู้สึกคนเดียว Jan Chan
""

เนื้อเพลง รู้สึกคนเดียว Jan Chan
คอร์ด รู้สึกคนเดียว Jan Chan | เนื้อเพลง รู้สึกคนเดียว Jan Chan | Chord รู้สึกคนเดียว Jan Chan
กับเพลงเดิมเดิม ที่เราชอบฟังมันมาด้วยกัน วันนี้เธอฟังแล้วทำไมดูเฉยเฉย
คำพูดว่ารัก ที่มีแค่ฉัน เหมือนเธอทำมันหล่นหายไป ก็คล้ายๆว่ามันไม่มี ความหมาย

ข้อความที่เธอเคยส่งถึงกันค่อยๆจางไป รอยยิ้มของฉัน นั้นเธอชอบมันอยู่ไหม
จับมือทุกครั้ง เธอยังรู้สึกเหมือนวันเดิมเดิม ยังสวยงามแบบที่เรานั้นเคยให้กัน บ้างไหม

* แค่ฉันใช่ไหม ที่ยังติดอยู่กับทุกเรื่องราว
ทั้งที่รู้ว่าเรื่องของเรามันคงไม่เป็นเหมือนฝัน
ความรักของฉันที่มีให้เธอ เพื่อเธอคนเดียวเท่านั้น แต่วันเวลานั้นพาเธอเปลี่ยนแปลงไป

** ต่อให้ฉัน ต้องถอยไปไกลเท่าไหร่ ให้หายไปนานเท่าได อยู่แบบไหนเธอคงไม่รู้
ต่อให้รัก ทุ่มเทเท่าไร ลึกซึ้งยังไง ก็ไม่ได้อะไร จากรักกันมากเท่าไร ก็เหลือแค่คนรู้สึก
คนเดียว

ต่อให้รัก ทุ่มเทเท่าไร ลึกซึ้งยังไง ก็ไม่ได้อะไร จากรักกันมากเท่าไร สุดท้ายก็คงต้องอยู่คนเดียว

EmoticonEmoticon