17 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง 400 Lux Lorde Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 400 Lux Lorde Chordza
คอร์ด 400 Lux Lorde | เนื้อเพลง 400 Lux Lorde | Chord 400 Lux Lorde
""

เนื้อเพลง 400 Lux Lorde
คอร์ด 400 Lux Lorde | เนื้อเพลง 400 Lux Lorde | Chord 400 Lux Lorde
We're never done with killing time Can I kill it with you? 'Til our veins run red and blue

We come around here all the time Got a lot to not do, let me kill it with you

* You pick me up and take me home again Head out the window again

We're hollow like the bottles that we drain

You drape your wrists over the steering wheel Pulses can drive from here

We might be hollow, but we're brave

And I like you I love these roads where the houses don't change (and I like you)

Where we can talk like there's something to say (and I like you)

I'm glad that we stopped kissing the tar on the highway

We move in empty streets I'd like it if you stayed

Now we're wearing long sleeves And the heating comes on (You buy me orange juice)

We're getting good at this Dreams of clean teeth I can tell that you're tired

But you keep the car on While you're waiting out front
( * )

You pick me up and take me home again Head out the window again

We're hollow like the bottles that we drain You drape your wrists over the steering wheel

Pulses can drive from here We might be hollow, but we're brave


And I like you I love these roads where the houses don't change (and I like you)

Where we can talk like there's something to say (and I like you)

I'm glad that we stopped kissing the tar on the highway

We move in empty streets I'd like it if you stayed

We're never done with killing time Can I kill it with you 'Til our veins run red and blue

We come around here all the time Got a lot to not do, let me kill it with you
( * )

And I like you And I like you And I like you
EmoticonEmoticon