12 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Froot Marina and The Diamonds Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Froot Marina and The Diamonds Chordza
คอร์ด Froot Marina and The Diamonds | เนื้อเพลง Froot Marina and The Diamonds | Chord Froot Marina and The Diamonds
""

เนื้อเพลง Froot Marina and The Diamonds
คอร์ด Froot Marina and The Diamonds | เนื้อเพลง Froot Marina and The Diamonds | Chord Froot Marina and The Diamonds
Froo-oo-oo-oot La la la la la la

Ju-u-u-uice La la la la la la

I've seen seasons come and go From winter sun to summer snow

This ain't my first time at the rodeo

Nature ain't a fruit machine She's got to keep her credits clean

Good things come to those who wait But I ain't in a patient phase

It's summertime and I hang on the vine

They're gonna make me into sweet red wine

Hanging around like a fruit on a tree

Waiting to be picked Come on cut me free

* Come and fill your cup up Looking for some good luck

Good luck, good luck to you

Hanging like a fro-oot Ready to be ju-uiced Ju-uiced, ju-u-u-uiced

** Living la dolce vita Life couldn't get much sweeter

Don't you give me a reason That it's not the right season

Babe I love you a lot I'll give you all I've got

Yeah you know that it's true I've been saving all my summers for you

I've been saving all my summers for you

Like froo-oo-oo-oot Like froo-oo-oo-oot

Baby I am plump and ripe I'm pinker than shepherd's delight

Sweet like honeysuckle late at night

Leave it too long I'll go rot Like an apple you forgot

Birds and worms will come for me The cycle of life is complete

I'm your carnal flower I'm your bloody rose

Pick my petals off And make my heart explode

I'm your deadly nightshade I'm your cherry tree

You're my one true love I'm your destiny
( * , ** )

Oh my body is ready Yeah it's ready-y

Yeah it's ready-y-yy For your loo-o-o-o-ove

Oh my branches are heavy-y Yeah they're heavy-y Yeah they're heavy-y
( ** )

Living la dolce vita I'm in lo-o-o-o-ove I'm in lo-o-o-o-ove
EmoticonEmoticon