แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Avenged Sevenfold แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Avenged Sevenfold แสดงบทความทั้งหมด

19 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง God Damn Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง God Damn Avenged Sevenfold Chordza
คอร์ด God Damn Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง God Damn Avenged Sevenfold | Chord God Damn Avenged Sevenfold

17 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Buried Alive Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Buried Alive Avenged Sevenfold Chordza
คอร์ด Buried Alive Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง Buried Alive Avenged Sevenfold | Chord Buried Alive Avenged Sevenfold

คอร์ด เนื้อเพลง Not Ready to Die Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Not Ready to Die Avenged Sevenfold Chordza
คอร์ด Not Ready to Die Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง Not Ready to Die Avenged Sevenfold | Chord Not Ready to Die Avenged Sevenfold

คอร์ด เนื้อเพลง The Stage Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Stage Avenged Sevenfold Chordza
คอร์ด The Stage Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง The Stage Avenged Sevenfold | Chord The Stage Avenged Sevenfold

คอร์ด เนื้อเพลง Welcome to the Family Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Welcome to the Family Avenged Sevenfold Chordza
คอร์ด Welcome to the Family Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง Welcome to the Family Avenged Sevenfold | Chord Welcome to the Family Avenged Sevenfold

1 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง This Means War Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง This Means War Avenged Sevenfold Chordza
คอร์ด This Means War Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง This Means War Avenged Sevenfold | Chord This Means War Avenged Sevenfold

4 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Danger Line Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด Danger Line Avenged Sevenfold | คอร์ดกีต้าร์ Danger Line Avenged Sevenfold | คอร์ดเพลง Danger Line Avenged Sevenfold | เพลง Danger Line Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง Danger Line Avenged Sevenfold | Chord Danger Line Avenged Sevenfold
คอร์ด เนื้อเพลง Danger Line Avenged Sevenfold Chordza

My sixteen locked and loaded All fear has been avoided, You say the words and my weapon is drawn This one could be my last time Some people call it "war crime" I may be staring down a lethal sight (To die) Nothing shocks you like a bullet hole Leaving my fear on the danger line Suffering no man should never know Leaving my faith on the danger line I do this for my family My daughter loves her daddy Too many talk down on things they don't know With colors never faded, Reckless and unabated They may take me but never take us all (I'll crawl) Nothing shocks you like a bullet hole Leaving my fear on the danger line Suffering no man should never know Leaving my faith on the danger line I know what you're thinking, I've been there before So think of the times, The time we spent laughing away So think of the times, At home (Life without a care) Now I find myself in my own blood (Never thought I'd lie in my own blood) The damage done is far beyond repair I never put my faith in up above (Never had much faith in up above) But now, I'm hoping someone's there I never meant to leave this world alone I never meant to hurt the ones who cared And all this time I thought we'd just grow old You know, no one said it's fair Tell my baby girl that it's alright, I've sung my last song today Remind the Lord to leave His light on, For me... I'm free