17 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Not Ready to Die Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Not Ready to Die Avenged Sevenfold Chordza
คอร์ด Not Ready to Die Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง Not Ready to Die Avenged Sevenfold | Chord Not Ready to Die Avenged Sevenfold
""

เนื้อเพลง Not Ready to Die Avenged Sevenfold
คอร์ด Not Ready to Die Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง Not Ready to Die Avenged Sevenfold | Chord Not Ready to Die Avenged Sevenfold
Gone cast away in time
Evil yours, now evil mine
So I robbed you blind, the voices
In my head could just a less than
Peaceful side
The endless possibilities
Controlling every fight
You can't break me, crushed the
Fears of yesterday
You can't change me, barriers our trust will fade
I've stood in the dark, been
Waiting all this time
While we damn the dead I'm
Trying to survive, I'm not ready to die
Damned, watch the masses fall
Burn it down, control 'em all
Make me crawl, to daddy's little
Girl to read the writings on the wall
While cast into the nothingness
The final curtain call
You can't break me, crushed the
Fears of yesterday
You can't change me, barriers our trust will fade.
I've stood in the dark, been waiting all this time
While we damn the dead I'm
Trying to survive, I'm not ready to die
Through the madness we find
Loyalty is no match for power
Save your body or lie, left to rot in
Your darkest hour
Friends won't help you now as long as your mine
You can't break me, crushed the
Fears of yesterday
You can't change me, barriers our trust will fade.
I've stood in the dark, been
Waiting all this time
While we damn the dead I'm
Trying to survive
And I'll control the world one
Person at a time
As I damn the dead I'm trying to
Survive, I'm not ready to die
Oh!
I'm not ready to die
I'm not ready to die
I'm not ready to die
I'm not ready to dieEmoticonEmoticon