7 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อของฉัน Butterfly Feat.อังศนา ช้างเศวต Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อของฉัน Butterfly Feat.อังศนา ช้างเศวต Chordza
คอร์ด พ่อของฉัน Butterfly Feat.อังศนา ช้างเศวต | เนื้อเพลง พ่อของฉัน Butterfly Feat.อังศนา ช้างเศวต | Chord พ่อของฉัน Butterfly Feat.อังศนา ช้างเศวต

เนื้อเพลง พ่อของฉัน Butterfly Feat.อังศนา ช้างเศวต
พ่อของฉัน
สร้างฝันอันกว้างไกล
พ่อช่างฝันได้เสรี
พ่อสร้างฝัน
พ่อสร้างฉันคนนี้
ดวงใจที่เสรีนี่ไง
* แล้วชีวิตใหม่
ก็บินไปในโลกกว้าง
ฉันบินไปอย่างมีเสรี
แล้วชีวิตใหม่
ในวันนี้โตเต็มที่
ฟ้ามีสีคราม
(เสรีนี่ไง)
พ่อของฉัน
ท่านฝ่าฟันเรื่อยมา
ปรารถนาในสิ่งดี
พ่อของฉัน
ท่านให้ความเสรี
ฉันจึงโตเต็มที่นี่ไง
ด้วยดวงใจอันภักดี
ด้วยความดีพ่อให้ไว้
ด้วยกำลังความตั้งใจ
เติบโตเกรียงไกรเช่นนี้
(ซ้ำ *)
อาจเปรียบเป็นเช่นดังพุทธะองค์
สอนให้เดินเส้นทางสายกลาง
เดินไปอย่างมั่นใจในสิ่งดีงาม
เดินไปตามเส้นทางสายนั้น
แล้วชีวิตใหม่
ก็บินไปในโลกกว้าง
ฉันบินไปอย่างมีเสรี
แล้วชีวิตใหม่
ในวันนี้ไม่ริบหรี่
เพราะมีสายกลาง
พ่อของฉัน
สร้างฝันอันกว้างไกล
สร้างตัวฉันด้วยสิ่งนี้
พ่อสร้างฝัน
พ่อสร้างฉันคนนี้
พ่อสร้างด้วยความดีนี่ไง
ด้วยดวงใจที่มีศีลธรรม
EmoticonEmoticon