8 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ในโบสถ์ใต้แสงจันทร์ แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ในโบสถ์ใต้แสงจันทร์ แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza
คอร์ด ในโบสถ์ใต้แสงจันทร์ แคทธีน ถ้ำแก้ว | เนื้อเพลง ในโบสถ์ใต้แสงจันทร์ แคทธีน ถ้ำแก้ว | Chord ในโบสถ์ใต้แสงจันทร์ แคทธีน ถ้ำแก้ว

เนื้อเพลง ในโบสถ์ใต้แสงจันทร์ แคทธีน ถ้ำแก้ว
โบสถ์พระคริสต์
งามสกาวแสงดาวส่อง
เสียงเพลงก้อง
ดังฝันแสงจันทร์ฉาย
หลายหลากสี
ประกายแก้วเกล็ดแพรวพราย
ประดับลายงดงามยามค่ำคืน
* เสียงออร์แกนกังวาลประสานแนว
รายเรียงแถวขับขานประสานเสียง
เทวดาแซ่ซ้องประคองเคียง
พระคริสเตียนมองดูผู้บูชา
** ใต้แสงจันทร์ส่อง
ขับร้องเถิดหนา
ความรักศรัทธา
จะพาท่านไป
(ซ้ำ *)
โบสถ์พระคริสต์
งามสกาวแสงดาวส่อง
กังวาลก้อง
เสียงเพลงบรรเลงฝัน
แด่พระองค์ผู้สถิตในแสงจันทร์
ส่องสวรรค์สว่างไสวในใจคน
(ซ้ำ **)
EmoticonEmoticon