2 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกยังบ่ท้อ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกยังบ่ท้อ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ลูกยังบ่ท้อ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ลูกยังบ่ท้อ ไผ่ พงศธร | Chord ลูกยังบ่ท้อ ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ลูกยังบ่ท้อ ไผ่ พงศธร
โอ้ยคึดฮอดเด้
โอ้ยคึดฮอดคัก
พึ่งกลับมาถึงห้องพัก
วันนี้งานหนักลูกเลยบ่ได้โทรหา
กินข้าวแลงแล้วบ่แม่จ๋า
พ่อจ่มปวดขาไคแหน่แล้วบ่
กรุงเทพฝนกะตกบ่เซา
ฝนฟ้าบ้านเฮาตกดีบ่น้อ
อยู่เมืองกรุงกินข้าวถุงแกงห่อ
คึดฮอดเด้เนาะ กับข้าวของแม่

โอ้ยคึดฮอดเด้
โอ้ยคึดฮอดคัก
ฮักยิ่งกว่าฮัก
จักมื้อใด๋สิได่กลับไปดูแล
ลูกยังสู้ครับพ่อ
ลูกยังบ่ท้อเด้อแม่
หนักป่านใด๋ บ่ขอยอมแพ้
สักวัน ต้องได้ดีสักวัน

ของฝากที่ลูกส่งไป
ผ้าซิ่นผืนใหม่แม่ได้ใส่แล้วบ้อ
เสื้อผืนใหม่ที่ฝากให้พ่อ
ใส่พอดีบ่มักบ่น้อลายกาน
อยากกลับไปเยี่ยมไปหา
บ่ได้พ้อหน้าตั้งดนตั้งนาน
หากเถ้าแก่เพิ่นนั้นให่ลางาน
ลูกสิเมือยามบ้านเด้อพ่อเด้อแม่

โอ้ยคึดฮอดเด้
โอ้ยคึดฮอดคัก
ฮักยิ่งกว่าฮัก
จักมื้อใด๋สิได่กลับไปดูแล
ลูกยังสู้ครับพ่อ
ลูกยังบ่ท้อเด้อแม่
หนักป่านใด๋ บ่ขอยอมแพ้
สักวัน ต้องได้ดีสักวัน

โอ้ยคึดฮอดเด้
โอ้ยคึดฮอดคัก
ฮักยิ่งกว่าฮัก
จักมื้อใด๋สิได่กลับไปดูแล
ลูกยังสู้ครับพ่อ
ลูกยังบ่ท้อเด้อแม่
หนักป่านใด๋ บ่ขอยอมแพ้
สักวัน ต้องได้ดีสักวัน

EmoticonEmoticon