16 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

เนื้อเพลง แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
คอร์ด แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord แม่พิมพ์ของชาติ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
* แสงเรือง ๆ ที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย
คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอง
เหนื่อยยากอย่างไร ไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามอง
ครูนั้นยังลำพอง ในเกียรติของตนเสมอมา

ที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าดงไพร ถึงจะไกลก็เเหมือนใกล้ เร่รุดไป ให้ทันเวลา
กลับบ้านไม่ทัน บางวันต้องไปอาศัยหลวงตา ครอบครัวคอยท่า ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน
ถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนได้เวลา เห็นศิษย์รออยู่พร้อมหน้า ต้องรีบมาทำการสอน
ไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อน โรงเรียนในดงป่าดอน ให้โหยอ่อนสะท้อนอุรา

ชื่อของครูฟังดูก็หรูชวนชื่นใจ งานที่ทำก็ยิ่งใหญ่ สร้างชาติไทยให้วัฒนา
ฐานะของครู ใคร ๆ ก็รู้ว่าด้อยหนักหนา ยังสู้ทนอุตส่าห์ สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปี

** นี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทย หวังสิ่งเดียวคือขอให้ เด็กของไทยในผืนธานี
ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องศรี ครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตำมา

(ซ้ำ * , **)

EmoticonEmoticon