2 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เทียนพุทธรรม แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เทียนพุทธรรม แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด เทียนพุทธรรม แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง เทียนพุทธรรม แอ็ด คาราบาว | Chord เทียนพุทธรรม แอ็ด คาราบาว

เนื้อเพลง เทียนพุทธรรม แอ็ด คาราบาว
อยู่อย่างต่ำธรรมดา แต่ปัญญาสูงเด่น
ดั่งพระจันทร์วันเพ็ญ ประดับนภาราตรี
ท่านคือช้างป่าต้น คือคนสุพรรณบุรี
มหาปราชญ์ฝ่ายบาลี ที่โลกกราบสนิทใจ

ประภาคารแห่งปัญญา อีกเมตตาเป็นที่ตั้ง
เถรวาทจึงมีหวัง มีพลังก้าวเดินต่อไป
พระพุทธศาสนา ศรัทธาของชนชาวไทย
ยังคงส่องสว่างไสว ด้วยเทียนไข "พระธรรมปิฎก"

* พุทธธรรม วรรณกรรมจรรโลงพระพุทธศาสนา
พุทธปัญญา คือศรัทธา คือดวงตา...เห็นธรรม
มวลมนุษย์ ยังเวียนว่ายกิเลสหนา แสงแห่งธรรม นำพาหลุดพ้นกรรม
โชคดี มี "เทียนพุทธธรรม" พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต

(ซ้ำ *)

เราโชคดี มี "เทียนพุทธธรรม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตฺโต
เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรม คือพุทธธรรมที่โลกบูชา
เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรม คือพุทธธรรมที่โลกบูชา
EmoticonEmoticon