14 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Drown Bring Me The Horizon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Drown Bring Me The Horizon Chordza
คอร์ด Drown Bring Me The Horizon | เนื้อเพลง Drown Bring Me The Horizon | Chord Drown Bring Me The Horizon

เนื้อเพลง Drown Bring Me The Horizon
คอร์ด Drown Bring Me The Horizon | เนื้อเพลง Drown Bring Me The Horizon | Chord Drown Bring Me The Horizon
What doesn't kill you Makes you wish you were dead
Got a hole in my soul growing deeper and deeper And I can't take
One more moment of this silence The loneliness is haunting me
And the weight of the worlds getting harder to hold up

It comes in waves I close my eyes Hold my breath And let it bury me
I'm not ok And it's not all right Won't you drag the lake And bring me home again

* Who will fix me now? Dive in when I'm down? Save me from myself
Don't let me drown Who will make me fight? Drag me out alive?
Save me from myself Don't let me drown

What doesn't destroy you Leaves you broken instead
Got a hole in my soul growing deeper and deeper And I can't take
One more moment of this silence The loneliness is haunting me
And the weight of the worlds getting harder to hold up

It comes in waves I close my eyes Hold my breath And let it bury me
I'm not ok And it's not all right Won't you drag the lake And bring me home again

(ซ้ำ * )

'Cos you know that I can't do this on my own
'Cos you know that I can't do this on my own
'Cos you know that I can't do this on my own

Who will fix me now Who will fix me now
Who will fix me now? Dive in when I'm down?
Save me from myself Don't let me drown

EmoticonEmoticon