8 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Last Dance One OK Rock Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Last Dance One OK Rock Chordza
คอร์ด Last Dance One OK Rock | เนื้อเพลง Last Dance One OK Rock | Chord Last Dance One OK Rock

เนื้อเพลง Last Dance One OK Rock
It started out as any other story
Then the words began to fade away.
Oh, your smile used to make me smile
But lately I don't feel that way.

Try to remember what brought us together
And to forget what's driven us apart.
You know we can't wait here forever
Just making time, and going nowhere.

Is this our last dance?
Can we take another chance
To be alone together still?

Are we wasting time
Chasing dreams not yours or mine?
Care for you, I always will.

We can try to keep the love from fading.
'Cause all we have are reasons to be gone.
Remember when you used to make me smile?
But lately I don't feel the same.

Look up and I see your face.
I can see you looking back at me.
Every time I think it's getting better.
Just making time, and going nowhere.

Is this our last dance?
Can we take another chance
To be alone together still?

Are we wasting time
Chasing dreams not yours or mine?
Care for you, I always will.
You know I always will.

There's no looking back.
And no more need to cry.
No more need to cry.
No more need to cry.

Is this all we have?
Should we walk away at last
To be alone together still?

Are we wasting time
Chasing dreams not yours or mine?
Care for you, I always will.
You know I always will.

EmoticonEmoticon