5 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม - หน้ากากแม่มด | THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม - หน้ากากแม่มด | THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Chordza
คอร์ด เสียใจได้ยินไหม - หน้ากากแม่มด | เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม - หน้ากากแม่มด | Chord เสียใจได้ยินไหม - หน้ากากแม่มด

เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม - หน้ากากแม่มด | THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง
เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้น
เป็นดั่งชีวิต
ก็เพราะว่ารัก
จึงเปรียบเธอนั้น เป็นดวงใจ
เพราะว่ารักจึงเปี่ยมจึงล้น
ไปด้วยความหมาย
ทุ่มเททั้งใจ ทุ่มเททั้งกาย
และหวังให้เป็นดั่งความ ฝัน
ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัน
ไปได้เพียงนี้
ไม่คิดว่าเธอ จะให้สิ่งนี้
เป็นรางวัล
ไม่คิดว่าเธอ จะกลับทอดทิ้ง
ไปจากใจฉัน
ได้แต่เสียใจ ได้แต่เสียใจ
บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม
.หวังจะเป็น ที่พึ่งสุดท้าย
ให้กับชีวิต
เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป
ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง
ฉันกับเธอ นับจากวันนี้
เป็นแค่ความหลัง
แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ
บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม
รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป
รักเหลือเกิน
รักจนไม่มี ให้ใคร
หวังเธอมากเกิน
หวังเธอมากไป
สูญเสียเธอเหมือน จะขาดใจ

หวังจะเป็น ที่พึ่งสุดท้าย
ให้กับชีวิต
เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป
ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง
ฉันกับเธอ นับจากวันนี้
เป็นแค่ความหลัง
แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ
บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม
รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป
รักเหลือเกิน
รักจนไม่มี ให้ใคร
หวังเธอมากเกิน
หวังเธอมากไป
สูญเสียเธอเหมือน จะขาดใจ
รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป
รักเหลือเกิน
รักจนไม่มี ให้ใคร
หวังเธอมากเกิน
หวังเธอมากไป
สูญเสียเธอเหมือน จะขาดใจ

EmoticonEmoticon