14 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Dammit blink 182 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dammit blink 182 Chordza
คอร์ด Dammit blink 182 | เนื้อเพลง Dammit blink 182 | Chord Dammit blink 182
""

เนื้อเพลง Dammit blink 182
คอร์ด Dammit blink 182 | เนื้อเพลง Dammit blink 182 | Chord Dammit blink 182
It's alright to tell me what you think about me
I won't try to argue or hold it against you
I know that you're leaving, you must have your reasons
The season is calling, your pictures are falling down
The steps that I retrace, the sad look on your face
The timing and structure did you hear he fucked her?
A day late a buck short I'm writing the report
On losing and failing when I move I'm flailing now
And it's happened once again
I'll turn to a friend
Someone that understands
Sees through the master plan
But everybody's gone
And I've been here for too long
To face this on my own, well I guess this is growing up
Well I guess this is growing up
And maybe I'll see you at a movie sneak preview
You'll show up and walk by on the arm of that guy
And I'll smile and you'll wave, we'll pretend it's okay
The charade, it won't last, when he's gone I won't come back
And it'll happen once again
You'll turn to a friend
Someone that understands
And sees through the master plan
But everybody's gone
And you've been there for too long
To face this on your own, well I guess this is growing up
Well, I guess this is growing up
Well, I guess this is growing up
Well, I guess this is growing up
Well, I guess this is growing up
Well, I guess this is growing up

EmoticonEmoticon