10 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Bold as Love John Mayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bold as Love John Mayer Chordza
คอร์ด Bold as Love John Mayer | เนื้อเพลง Bold as Love John Mayer | Chord Bold as Love John Mayer
""

เนื้อเพลง Bold as Love John Mayer
คอร์ด Bold as Love John Mayer | เนื้อเพลง Bold as Love John Mayer | Chord Bold as Love John Mayer
Anger, he smiles
Towering in shiny, metallic, purple armor
Queen jealousy, envy waits behind him
Her fiery, green gown sneers at the grassy ground
Blue are the life-giving waters taken for granted
They quietly understand
Once happy turquoise armies lay opposite ready
But wonder why the fight is on
But they're all bold as love
Yes, they're all bold as love
Yeah, they're all bold as love
Just ask the axis
My red is so confident that he flashes trophies of war and
Ribbons of euphoria
Orange is young, full of daring
But very unsteady for the first go round
My yellow in this case is not so mellow
In fact, I'm trying to say it's frightened like me
And all these emotions of mine keep holding me from, eh
Giving my life to a rainbow like you
But I'm, eh
Yeah, I'm bold as love
Well, I'm bold, bold as love
I'm bold as love
Just ask the axis
He knows, he knows, he knows everything
I'm bold, I'm bold as love, yeah
I'm bold, I'm bold as love, yeah
I'm talking to you
I'm bold, I'm bold as love, yeahEmoticonEmoticon