9 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Dreaming With a Broken Heart John Mayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dreaming With a Broken Heart John Mayer Chordza
คอร์ด Dreaming With a Broken Heart John Mayer | เนื้อเพลง Dreaming With a Broken Heart John Mayer | Chord Dreaming With a Broken Heart John Mayer
""

เนื้อเพลง Dreaming With a Broken Heart John Mayer
คอร์ด Dreaming With a Broken Heart John Mayer | เนื้อเพลง Dreaming With a Broken Heart John Mayer | Chord Dreaming With a Broken Heart John Mayer
When you're dreaming with a broken heart,
The waking up is the hardest part
You roll out of bed and down on your knees
And for a moment you can hardly breathe
Wondering was she really here
Is she standing in my room?
No, she's not
'Cause she's gone, gone, gone, gone, gone
When you're dreaming with a broken heart,
The giving up is the hardest part
She takes you in with her crying eyes
Then all at once you have to say goodbye
Wondering, could you stay, my love?
Will you wake up by my side?
No, she can't
'Cause she's gone, gone, gone, gone, gone
Now do I have to fall asleep with roses in my hand?
Do I have to fall asleep with roses in my hand?
Do I have to fall asleep with roses in my hand?
Do I have to fall asleep with roses in my, roses in my hands?
Would you get them if I did?
No, you won't
'Cause you're gone, gone, gone, gone, gone
When you're dreaming with a broken heart,
The waking up is the hardest part.EmoticonEmoticon