9 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Daughters John Mayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Daughters John Mayer Chordza
คอร์ด Daughters John Mayer | เนื้อเพลง Daughters John Mayer | Chord Daughters John Mayer
""

เนื้อเพลง Daughters John Mayer
คอร์ด Daughters John Mayer | เนื้อเพลง Daughters John Mayer | Chord Daughters John Mayer
I know a girl
She puts the color inside of my world
But, she's just like a maze
Where all of the walls all continually change
And I've done all I can
To stand on her steps with my heart in my hand
Now I'm starting to see
Maybe It's got nothing to do with me
Fathers, be good to your daughters
Daughters will love like you do
Girls become lovers who turn into mothers
So mothers be good to your daughters, too
Oh, you see that skin?
It's the same she's been standing in
Since the day she saw him walking away
Now she's left cleaning up the mess he made
So fathers, be good to your daughters
Daughters will love like you do
Girls become lovers who turn into mothers
So mothers be good to your daughters, too
Boys, you can break
You'll find out how much they can take
Boys will be strong
And boys soldier on
But boys would be gone without warmth from
A woman's good, good heart
On behalf of every man
Looking out for every girl
You are the God and weight of her world
So fathers, be good to your daughters
Daughters will love like you do
Girls become lovers who turn into mothers
So mothers be good to your daughters, too
So mothers be good to your daughters, too
So mothers be good to your daughters, tooEmoticonEmoticon