9 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Come Back To Bed John Mayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Come Back To Bed John Mayer Chordza
คอร์ด Come Back To Bed John Mayer | เนื้อเพลง Come Back To Bed John Mayer | Chord Come Back To Bed John Mayer
""

เนื้อเพลง Come Back To Bed John Mayer
คอร์ด Come Back To Bed John Mayer | เนื้อเพลง Come Back To Bed John Mayer | Chord Come Back To Bed John Mayer
Still is the life
Of your room when you're not inside
And all of your things
Tell the sweetest storyline
Your tears on these sheets
And your footsteps are down the hall
So tell me what I did
I can't find where the moment went wrong at all
You can be mad in the morning
I'll take back what I said
Just don't leave me alone here
It's cold, baby
Come back to bed
Come back to bed
Come back to bed
Come back to bed
C'mon back to bed
What will this fix?
You know you're not a quick forgive
And I won't sleep through this
I survive on the breath you are finished with
You can be mad in the morning
I'll take back what I said
Just don't leave me alone here
It's cold, baby
Come back to bed
Come back to bed
Come back to bed
Come back to bed
You can be mad in the morning
Or the afternoon instead
But don't leave me
98 and 6 degrees of separation from you, baby
Come back to bed
Come back to bed
Come back to bed
Why don't you come back to bed?
Don't hold your love over my head
Don't hold your love over my head
Don't hold your love over my head
Don't hold your love over my head
Don't hold your love over my head
Don't hold your loveEmoticonEmoticon