5 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ Chordza
คอร์ด เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ | เนื้อเพลง เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ | Chord เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ
""

เนื้อเพลง เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ
คอร์ด เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ | เนื้อเพลง เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ | Chord เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ
เกมส์ได้ไงไสบอกว่าฮักจริง เกมส์ได้ไงไสบอกว่าฮักหลาย

ฮัก ฮัก ฮัก เว้ากรอกหูอ้าย มื้อนั้นเจ้าแล้วบ่ ฮักฮักฮัก บอกกันมื้อก่อน โอ๊ยน้องลืมได้จั่งได๋
แพง แพง แพง แพงอ้ายปานตา สัญญาสิ่บ่ไปไส แล้วเป็นหยังความฮัก เฮาถึงสลายเจ้าถิ่มอ้าย

ไสเจ้าบอกว่าฮักอ้ายแฮง ไสเจ้าบอกว่าแพงอ้ายหลาย
แล้วเป็นหยังเจ้าคือตั๋วอ้าย ว่าสิ่ฮักกันฮอดมื้อตายบ่แม่นตี้

* เกมส์ได้ไงไสบอกว่าฮักจริง ไสว่าสิ่บ่ถิ่ม บ่ป๋าอ้ายไปไส
เกมส์ได้ไงความรักที่สดใส มื้อก่อนยังบอกว่าฮักหลาย ( มื้อนี้ฮักเฮาคือเกมส์ )

ไสเจ้าบอกว่าฮักอ้ายแฮง ไสเจ้าบอกแพงอ้ายปานตา
แล้วเป็นหยังคือตั๋วอ้ายน้องหล่า ตั๋วอ้ายได้จั่งได๋
ไสเจ้าบอกว่าแพงอ้ายคัก บอกว่าฮักอ้ายเบิ่ดหัวใจ
แล้วเป็นหยังเจ้าคือสิไป ส่อยบอกอ้ายให้หายข้องใจ ได้บ่

( * , * )

สุดท้ายฮักเฮาเลยเกมส์EmoticonEmoticon