8 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Kendji Girac Bella Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Kendji Girac Bella Chordza
คอร์ด Kendji Girac Bella | เนื้อเพลง Kendji Girac Bella | Chord Kendji Girac Bella
""

เนื้อเพลง Kendji Girac Bella
คอร์ด Kendji Girac Bella | เนื้อเพลง Kendji Girac Bella | Chord Kendji Girac Bella
Bella Whou ou ou Bella
Whou ou ou Bella Whou ou ou Bella

* Elle r?pondait au nom de Bella
Les gens du coin ne voulaient pas la cher-l?
Elle faisait trembler tous les villages
Les gens me disaient m?fie toi de cette fille l?
Elle r?pondait au nom de Bella
Les gens du coin ne voulaient pas la cher-l?
Elle faisait trembler tous les villages
Les gens me disaient m?fie toi de cette fille l?


C'?tait un ph?nom?ne, elle n'?tait pas humaine

Le genre de femme qui change le plus grand d?linquant en gentleman

Une beaut? sans pareille, tout le monde veut s'en emparer
Sans savoir qu'elle les m?ne en bateau

Hypnotis?s, on pouvait tout donner

Elle n'avait qu'? demander puis aussit?t on d?marrait

On cherchait ? l'impressionner, ? devenir son pr?f?r?

Sans savoir qu'elle les m?ne en bateau

** Mais ... quand je la vois danser le soir
J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit
Ou moins que ?a, un moins que rien
Juste une pierre sur son chemin
( * )


Oui, c'est un ph?nom?ne qui aime hanter nos r?ves

Cette femme ?tait nomm?e, Bella la peau dor?e

Les femmes la ha?ssaient, d'autres la jalousaient

Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer

Elle n'?tait pas d'ici, ni facile, ni difficile

Synonyme de magnifique, ? ses pieds, que des disciples

Qui devenaient vite ind?cis, tremblants comme les feuilles

Elle te caressait sans m?me te toucher

( ** , * )EmoticonEmoticon