7 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Lights Up Harry Styles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lights Up Harry Styles Chordza
คอร์ด Lights Up Harry Styles | เนื้อเพลง Lights Up Harry Styles | Chord Lights Up Harry Styles
""

เนื้อเพลง Lights Up Harry Styles
คอร์ด Lights Up Harry Styles | เนื้อเพลง Lights Up Harry Styles | Chord Lights Up Harry Styles
What do you mean I'm sorry by the way, never comin' back down Can't you see I could but wouldn't stay, wouldn't put it like that What do you mean I'm sorry by the way, I'm never comin' around Be so sweet if things just stayed the same, la-da da-da-da * All the lights couldn't put out the dark Runnin' through my heart Lights up and they know who you are Know who you are, do you know who you are? Shine, step into the light Shine, so bright sometimes Shine, I'm not ever goin' back Shine, step into the light Shine, so bright sometimes Shine, I'm not ever goin' back Shine, step into the light Shine, so bright sometimes Shine, I'm not ever (oh) What do you mean I'm sorry by the way, I'm never comin' around Be so sweet if things just stayed the same, la-da da-da-da ( * )EmoticonEmoticon