11 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Ghosts Taylor Swift Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Ghosts Taylor Swift Chordza
คอร์ด Beautiful Ghosts Taylor Swift | เนื้อเพลง Beautiful Ghosts Taylor Swift | Chord Beautiful Ghosts Taylor Swift
""

เนื้อเพลง Beautiful Ghosts Taylor Swift
คอร์ด Beautiful Ghosts Taylor Swift | เนื้อเพลง Beautiful Ghosts Taylor Swift | Chord Beautiful Ghosts Taylor Swift
Follow me home if you dare to I wouldn't know where to lead you
Should I take chances when no one took chances on me?
So I watch from the dark, wait for my life to start With no beauty in my memory

* All that I wanted was to be wanted
Too young to wander London streets alone and haunted Born into nothing
At least you have something, something to cling to
Visions of dazzling rooms I'll never get let into
And the memories were lost long ago But at least you have beautiful ghosts

Perilous night, their voices calling A flicker of light before the dawning
Out here, the wild ones Are taming the fear within me
Scared to call them my friends and be broken again Is this hope just a mystical dream?
( * )

And so maybe my home isn't what I had known What I thought it would be
But I feel so alive with these phantoms of night
And I know that this life isn't safe but it's wild and it's free

All that I wanted was to be wanted
I'll never wander London streets alone and haunted Born into nothing

With them I have something, something to cling to
I never knew I'd love this world they've let me into

And the memories were lost long ago So I'll dance with these beautiful ghosts
And the memories were lost long ago So I'll dance with these beautiful ghostsEmoticonEmoticon