10 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง She?s Gone Steelheart Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง She?s Gone Steelheart Chordza
คอร์ด She?s Gone Steelheart | เนื้อเพลง She?s Gone Steelheart | Chord She?s Gone Steelheart
""

เนื้อเพลง She?s Gone Steelheart
คอร์ด She?s Gone Steelheart | เนื้อเพลง She?s Gone Steelheart | Chord She?s Gone Steelheart
She's gone, Out of my life. I was wrong, I'm to blame, I was so untrue. I can't live without her love. In my life There's just an empty space. There's just an empty space. All my dreams are lost, I'm wasting away. Forgive me, girl. * Lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me? For all I've done to you. ( Lady, oh, lady.) She's gone, Out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm so alone, I'm begging you, I'm down on my knees. Forgive me, girl
( * )
EmoticonEmoticon