10 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Only You Yazoo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Only You Yazoo Chordza
คอร์ด Only You Yazoo | เนื้อเพลง Only You Yazoo | Chord Only You Yazoo
""

เนื้อเพลง Only You Yazoo
คอร์ด Only You Yazoo | เนื้อเพลง Only You Yazoo | Chord Only You Yazoo
Looking from a window above It's like a story of love

Can you hear me Came back only yesterday

I'm moving farther away Want you near me

* All I needed was the love you gave All I needed for another day

And all I ever knew Only you

Sometimes when I think of her name When it's only a game

And I need you Listening to the words that you say

It's getting harder to stay When I see you
( * )

This is gonna take a long time And I wonder what's mine

Can't take no more Wonder if you'll understand

It's just the touch of your hand Behind a closed doorEmoticonEmoticon