15 กรกฎาคม 2556

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มพเนจร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มพเนจร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ Chordza  ..บน ถนนหนทางซูปเปอร์
ไฮ เวย์
หนุ่มพเนจร ท่อง ไป กลาง ฝัน
ฝันของเจ้า ดู เลิศล้ำ ลาวัณย์
ฝันเจ้าฝัน ว่าโลก พิสุทธิ์
เมลืองมลัง
..โอ้ยามนี้เรามีแต่แสง โรยรา
สกุณาเจ้าบินตัดฟ้า สู่ รัง
บิน ไปเถิด เจ้านกน้อยดูน่าชัง
ตราบชีพยัง ชีวิตเจ้า ก็ต้อง บิน
..บิน บิน บิน บิน ไป
บิน ไป บิน ไป เหมือนใจนี้
เสียงดนตรี บรรเลง เหมือนใจดิ้น
แม้จะเจ็บ ปวดช้ำน้ำตาริน
ปีกยังบิน ตายังจ้อง มอง ทาง
..บน ถนนหนทางซูปเปอร์ ไฮเวย์
หนุ่มพเนจร กระเป๋า เดิน ทาง
มุ่ง ไปเถิด สุดขอบฟ้า ลางๆ
โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยัง เดิน

(ดนตรี.....)
..บิน บิน บิน บิน ไป
บิน ไป บิน ไป เหมือนใจนี้
เสียงดนตรี บรรเลง เหมือนใจดิ้น
แม้จะเจ็บ ปวดช้ำน้ำตาริน
ปีกยังบิน ตายังจ้อง มอง ทาง
..บน ถนนหนทางซูปเปอร์ ไฮเวย์
หนุ่มพเนจร กระเป๋า เดิน ทาง
มุ่ง ไปเถิด สุดขอบฟ้า ลางๆ
โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยัง เดิน
โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยัง เดิน..


EmoticonEmoticon