18 เมษายน 2557

คอร์ด เนื้อเพลง Light The cliptron Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Light The cliptron Chordza      ช่วงเวลาที่มืดหม่น  เคว้งคว้างกับสิ่งที่เลือนลาง
           ความคิดนั้นกว้างไกล  สตินั้นลางเลือน
           แสงแรกของวันลาลับไป  แสงจันทร์สว่างเมื่อยามค่ำคืน
           กับต้องมนตรา           เมื่อมองแสงจันทรา

           นึกถึงวันที่อบอุ่น  แต่วันนี้กลับเยือกเย็น
       
           อยากจะย้อน กลับไปอย่างวันนั้น จะไม่หลงสายตาของจันทรา
           แต่สุดท้ายแสงนั้นก็ออ่นล้า พาหาย   แล้วเธอก็จากไป