27 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You're On My Mind Passenger Chordza

คอร์ด You're On My Mind Passenger | คอร์ดกีต้าร์ You're On My Mind Passenger | คอร์ดเพลง You're On My Mind Passenger | เพลง You're On My Mind Passenger | เนื้อเพลง You're On My Mind Passenger
คอร์ด เนื้อเพลง You're On My Mind Passenger ChordzaPointless sighs And lonely nights Bottomless loves And phony heights There's a hole in my story There's a hole in my heart And this storyteller is falling apart Feeling neglected I let go of myself It's unexpected But I'm going home by myself Tears are welling in the pits of my eyes You're on my mind Pointless sighs And lonely nights Hope inside us taking flight There's a hole in my story There's a hole in my shoe And this storyteller is coming unglued Feeling neglected I let go of myself It's unexpected But I'm going home by myself Tears are welling in the pits of my eyes You're on my mindEmoticonEmoticon