27 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Rip It Up Elvis presley Chordza

คอร์ด Rip It Up Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Rip It Up Elvis presley | คอร์ดเพลง Rip It Up Elvis presley | เพลง Rip It Up Elvis presley | เนื้อเพลง Rip It Up Elvis presley | Chord Rip It Up Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Rip It Up Elvis presley Chordza* 'Cause it's Saturday nite and I just got paid Fool about my money don't try to save
My heart says go, go Have a time 'cause it's Saturday nite And I'm feelin' fine
** I'm gonna rip it up I'm gonna rock it up I'm gonna shake it up I'm gonna ball it up
I'm gonna rip it up And ball tonite
I got a date and I won't be late Pick her up in my '88' Shag it on down to the union hall When the music starts jumpin' I'll have a ball
( ** )
Along about 10 I'll be flying high Rocking on out into the sky I don't care if I spend my gold
'Cause tonite I'm gonna be one happy soul
( ** / * / ** )

EmoticonEmoticon