31 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You Love Machine Elvis presley Chordza

คอร์ด You Love Machine Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ You Love Machine Elvis presley | คอร์ดเพลง You Love Machine Elvis presley | เพลง You Love Machine Elvis presley | เนื้อเพลง You Love Machine Elvis presley | Chord You Love Machine Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง You Love Machine Elvis presley Chordza

Step right up to the love machine You may get lucky when you zap a dream Let the wheel
go round, round and round You may win that girl you've never found
She may be Suzy or Maybelline She could be Cathy or Angeline Let the wheel go round,
round and round Try your luck right now on the love machine

* We're just a bunch of salty sailors One thing on our mind Takin' a chance on this
machine Maybe love we'll find

She maybe tall she maybe short She may be wide But Lady Luck stop that wheel On 38-24-
35 Step up, whose next in line This love machine don't waste no time
Let the wheel go round, round and round What will your fortune be on the love machine
All right
( * )
What will your fortune be on the love machine
EmoticonEmoticon