27 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Rubberneckin Elvis presley Chordza

คอร์ด Rubberneckin Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Rubberneckin Elvis presley | คอร์ดเพลง Rubberneckin Elvis presley | เพลง Rubberneckin Elvis presley | เนื้อเพลง Rubberneckin Elvis presley | Chord Rubberneckin Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Rubberneckin Elvis presley Chordza

* Stop, look and listen baby that's my philosophy If your rubberneckin' baby well that's all
right with me

( * )
Some people say I'm wasting time yeh, but they don't really know I like what I see I see what I like yeh, it gives me such a glow
First thing in the morning, last thing at night I look, stare everywhere and see everything inside
( * )
Some people say I'm wasting time yeh, but I don't really care I like what I see, I see what I like yeh, it gives me such a glow

Sittin' on the back porch all by myself Along came Mary Jane with somebody else
( * )
Well, stop, look and listen baby that's my philosophy It's called rubberneckin' baby but that's all right with me Stop, look and listen baby that's my philosophy Stop, look and listen baby that's my philosophy Stop, look and listen baby that's my philosophy bStop
EmoticonEmoticon