27 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Signs Of The Zodiac Elvis presley Chordza

คอร์ด Signs Of The Zodiac Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Signs Of The Zodiac Elvis presley | คอร์ดเพลง Signs Of The Zodiac Elvis presley | เพลง Signs Of The Zodiac Elvis presley | เนื้อเพลง Signs Of The Zodiac Elvis presley | Chord Signs Of The Zodiac Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Signs Of The Zodiac Elvis presley Chordza

Tony is a capricorn, a leader of men And he has a kinda stubborn streak But when it comes to the opposite sex Tony's kinda shy and weak Oh but he can be hot stuff See the look on his face If you want a wedding, It's him you've gotta chase Uh! uh! uh! Signs of the zodiac, signs of the zodiac The future is in those little signs of the zodiac
Michael is a scorpio, he can't make up his mind Poor boy he can't decide at all He wants one girl and then another Soon there'll be none left but mother Oh but michael that won't do That just won't do at all You can't marry your mother Your mother's much too tall, ha ha Ho ho
Billy is a libra - a sign of love Billy has a one track mind He's great in the kitchen and never complains He's the happily married kind Help is there in your future if you just look around You don't know your astrology from a hole in the ground Signs of the zodiac, signs of the zodiacThe future is in those little signs of the zodiac
EmoticonEmoticon