7 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Black Man In A White World Michael Kiwanuka Chordza

คอร์ด Black Man In A White World Michael Kiwanuka | คอร์ดกีต้าร์ Black Man In A White World Michael Kiwanuka | คอร์ดเพลง Black Man In A White World Michael Kiwanuka | เพลง Black Man In A White World Michael Kiwanuka | เนื้อเพลง Black Man In A White World Michael Kiwanuka | Chord Black Man In A White World Michael Kiwanuka
คอร์ด เนื้อเพลง Black Man In A White World Michael Kiwanuka Chordza

I've been low, I've been high
I've been told all my life
I've got nothing left to pray
I've got nothing left to say

All the black men in a white world
All the black men in a white world
All the black men in a white world
All the black men in a white

I'm in love but I'm still sad
I've found peace but I'm not glad
All my nights and all my days

I've been trying the wrong way
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world

I feel like I've been here before
I feel that knocking on my door
I feel like I've been here before
I feel that knocking on my door
And I've lost everything I had
And I'm not angry and I'm not mad

I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world

I've been low and I've been high
I've been told all my life
I've got nothing here to pray
And I've got nothing left to say
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world
I'm a black man in a white world

I'm in love but I'm still sad
I've found peace but I'm not glad
All my nights and all my days
I've been trying the wrong way
I'm a black man in a white world
(I don't mind who I am)
I'm a black man in a white world
(I don't mind who you are)
I'm a black man in a white world
(I'm not wrong, I'm not wrong)
I'm a black man in a white world
(Oh it's alright, it's alright)
I'm a black man in a white world
(Oh it's alright)
EmoticonEmoticon