7 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat.Boy Imagine Chordza

คอร์ด Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat.Boy Imagine | คอร์ดกีต้าร์ Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat.Boy Imagine | คอร์ดเพลง Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat.Boy Imagine | เพลง Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat.Boy Imagine | เนื้อเพลง Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat.Boy Imagine | Chord Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat.Boy Imagine
คอร์ด เนื้อเพลง Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat.Boy Imagine Chordza

เมื่อตัวเราไปขีดภูเขาว่าสูง แผ่นดินนั้นมันก็ต่ำ เมื่อตัวเราไปแบ่งสิ่งนั้นว่างาม ความน่าเกลียดก็เกิดขึ้นตอนนั้น ตอนที่เราเข้าไปแบ่ง ไปแยกมัน แต่จริงๆภูเขาและแผ่นดิน ก็วางของมันอยู่ที่เดิม ถึงตัวเราไปเข้าไปแบ่งแยกมัน มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น ทั้งไม่สูงและไม่ต่ำ อยู่ที่มัน หรือที่เรา **everybody's beautiful you're just the one and only be good be happy na na na ~ be yourself มันเป็นเพลงเทียบภูเขาและแผ่นดิน ว่างามไม่งามอยู่ที่ใจ มัวไปเติมไปแต่งกับสิ่งนอกกาย มันก็วนก็เวียนอยู่อย่างนั้น เพลงก็ยังคงก้องอยู่ ในสายลม *na na na ~ na na na na na ~ na na na na na ~ na na na na na ~ be yourself บางทีคนคล้ายผลมะเขือเทศ รอคนกลางกว้านซื้อไปคัดเกรด คนบางคนคล้ายผลทุเรศ ดูไม่งามตา มาตรฐาน ไม่ได้เกรด ถูกทิ้งที่ข้างทาง อยู่กับพื้นดินกับน้ำค้าง เกิดกิ่งใบให้คนบ้าง ทางดีงามในที่ของมัน ทุกสิ่งต่างมีความต่าง ต่างมีเหตุผลเพื่อบางอย่าง ทุกคนต่างมีคุณค่า ต่างกันไป ทุกๆคนในโลกนี้ ต่างก็สวยงาม จะขาวจะดำ สูงหรือต่ำ na na na na be yourself na na na ~ na na na na na ~ na na na na na ~ na na na na na ~
EmoticonEmoticon