3 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Come What May Patti Page Chordza

คอร์ด Come What May Patti Page | คอร์ดกีต้าร์ Come What May Patti Page | คอร์ดเพลง Come What May Patti Page | เพลง Come What May Patti Page | เนื้อเพลง Come What May Patti Page | Chord Come What May Patti Page
คอร์ด เนื้อเพลง Come What May Patti Page Chordza


A gypsy with a crystal ball to gaze in
Can look into the future, so they say
But I am so afraid of fortunetellers
To know the truth might cast my world away
Now, just suppose I called upon a gypsy
To find you're gonna break my heart some day
So, darlin', I'm confessin', not knowin' it's a blessin'
So you can keep me guessin', come what may
A gypsy with a crystal ball to gaze in
Can look into the future, so they say
But I am so afraid of fortunetellers
To know the truth might cast my world away
Now, just suppose I called upon a gypsy
To find you're gonna break my heart some day
So, darling, I'm confessin', not knowin' it's a blessin'
So you can keep me guessin', come what may

EmoticonEmoticon