4 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Diana Paul Anka Chordza

คอร์ด Diana Paul Anka | คอร์ดกีต้าร์ Diana Paul Anka | คอร์ดเพลง Diana Paul Anka | เพลง Diana Paul Anka | เนื้อเพลง Diana Paul Anka | Chord Diana Paul Anka
คอร์ด เนื้อเพลง Diana Paul Anka Chordza

I'm so young and you're so old
This, my darling I've been told
I don't care just what they say
'Cause forever I will pray
You and I will be as free
As the birds up in the trees
Oh, please, stay by me, Diana
Thrills I get when you hold me close
Oh, my darling, you're the most
I love you but do you love me
Oh Diana, can't you see
I love you with all my heart
And I hope we will never part
Oh, please, stay with me, Diana
Oh my darlin', oh my lover
Tell me that there is no other
I love you with my heart
Oh-oh, oh-oh
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Only you can take my heart
Only you can tear it apart
When you hold me in your loving arms
I can feel you giving all your charms
Hold me darling, ho-ho-hold me tight
Squeeze me baby with a-all your might
Oh, please, stay by me Diana
Oh, please, Diana
Oh, please, Diana
Oh, please, Diana

EmoticonEmoticon