2 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Feeling Blue Bill Hayes Chordza

คอร์ด Feeling Blue Bill Hayes | คอร์ดกีต้าร์ Feeling Blue Bill Hayes | คอร์ดเพลง Feeling Blue Bill Hayes | เพลง Feeling Blue Bill Hayes | เนื้อเพลง Feeling Blue Bill Hayes | Chord Feeling Blue Bill Hayes
คอร์ด เนื้อเพลง Feeling Blue Bill Hayes Chordza

Oh dear, what can I do
Baby's in black and I'm feeling blue
Tell me, oh what can I do
She thinks of him and so she dresses in black
And though he'll never come back, she's dressed in black
Oh dear, what can I do
Baby's in black and I'm feeling blue
Tell me, oh what can I do
I think of her, but she thinks only of him
And though it's only a whim, she thinks of him
Oh how long will it take
Till she sees the mistake she has made
Dear what can I do
Baby's in black and I'm feeling blue
Tell me, oh what can I do
Oh how long it will take
Till she sees the mistake she has made
Dear what can I do
Baby's in black and I'm feeling blue
Tell me, oh what can I do
She thinks of him and so she dresses in black
And though he'll never come back, she's dressed in black
Oh dear, what can I do
Baby's in black and I'm feeling blue
Tell me, oh what can I do

EmoticonEmoticon