4 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง I Love You Baby Paul Anka Chordza

คอร์ด I Love You Baby Paul Anka | คอร์ดกีต้าร์ I Love You Baby Paul Anka | คอร์ดเพลง I Love You Baby Paul Anka | เพลง I Love You Baby Paul Anka | เนื้อเพลง I Love You Baby Paul Anka | Chord I Love You Baby Paul Anka
คอร์ด เนื้อเพลง I Love You Baby Paul Anka Chordza

As I walk by the seaside
As I walk through the grass
I see little bluebirds
Making love while I pass
Bees are hummin' and they're singin' everywhere
Everyone's in love
Oh oh
I love you baby, I love you so
I need you honey, I'll never let you go
'Cause you're the girl in my heart
You're the one I adore
And I-I I love you
As I walk by the schoolyard
As I walk by the gate
I see the weeping willow
Where we kissed on every date
And carved in the bark
You'll find an arrow and a heart
And underneath it says
Oh oh
I love you baby, I love you so
I need you honey, I'll never let you go
'Cause you're the girl in my heart
You're the one I adore
And I-I I love you
As I walk to the corner
And I pass the candy store
I hear the very music
That I once heard before
Oh how you held me as the music softly played
I was so in love
Oh oh
I love you baby, I love you so
I need you honey, I'll never let you go
'Cause you're the girl in my heart
You're the one I adore
And I-I I love you
I-I I love you
I-I I love you





EmoticonEmoticon