3 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Mockin' Bird Hill Patti Page Chordza

คอร์ด Mockin' Bird Hill Patti Page | คอร์ดกีต้าร์ Mockin' Bird Hill Patti Page | คอร์ดเพลง Mockin' Bird Hill Patti Page | เพลง Mockin' Bird Hill Patti Page | เนื้อเพลง Mockin' Bird Hill Patti Page | Chord Mockin' Bird Hill Patti Page
คอร์ด เนื้อเพลง Mockin' Bird Hill Patti Page Chordza

Tra-la-la, tweedlee dee dee it gives me a thrill
To wake up in the morning to the mockin' bird's trill
Tra-la-la, tweedlee dee dee
There's peace and goodwill
You're welcome as the flowers on Mockin'bird Hill
When the sun in the mornin' peeps over the hill
And kisses the roses 'round my windowsill
Then my heart fills with gladness when I hear the trill
Of those birds in the treetops on Mockin'bird Hill
Tra-la-la, tweedlee dee dee it gives me a thrill
To wake up in the morning to the mockin' bird's trill
Tra-la-la, tweedlee dee dee
There's peace and goodwill
You're welcome as the flowers on Mockin'bird Hill
When it's late in the evenin' I climb up the hill
And survey all my kingdom while everything's still
Only me and the sky and an old whippoorwill
Singing songs in the twilight on Mockin'bird Hill
Tra-la-la, tweedlee dee dee it gives me a thrill
To wake up in the morning to the mockin' bird's trill
Tra-la-la, tweedlee dee dee
There's peace and goodwill
You're welcome as the flowers on Mockin'bird Hill

EmoticonEmoticon