6 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Say It Again Frances Chordza

คอร์ด Say It Again Frances | คอร์ดกีต้าร์ Say It Again Frances | คอร์ดเพลง Say It Again Frances | เพลง Say It Again Frances | เนื้อเพลง Say It Again Frances | Chord Say It Again Frances
คอร์ด เนื้อเพลง Say It Again Frances Chordza

You run with the sun in your eyes
Arms open to whatever you find
Then there's me, hopelessly
Trying to find a way
Of hearing three little words from your mouth
And not feeling this heaven with doubt
Humour me
I know you've said it but

Say it again
I wanna know that you mean it, this time
Say it again
I know that I should believe it, but I
Never thought someone would love me like you
Say you do
Say it again, and I'll say it back to you

You're holding my heart in your hands
And it's the safest feeling I've had
It can't be true
Someone like you
Feels this way for me
I hear three little words from your mouth
And my heart can't figure it out
So humour me
I know you've said it but

Say it again
I wanna know that you mean it, this time
Say it again
I know that I should believe it, but I
Never thought someone would love me like you
Say you do
Say it again, and I'll say it back to you

I know you've said it but just

Say it again
I wanna know that you mean it, this time
Say it again
I know that I should believe it, but I
Never thought someone would love me like you
Say you do
Say it again, and I'll say it back to you


EmoticonEmoticon