3 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Story Of My Love Paul Anka Chordza

คอร์ด The Story Of My Love Paul Anka | คอร์ดกีต้าร์ The Story Of My Love Paul Anka | คอร์ดเพลง The Story Of My Love Paul Anka | เพลง The Story Of My Love Paul Anka | เนื้อเพลง The Story Of My Love Paul Anka | Chord The Story Of My Love Paul Anka
คอร์ด เนื้อเพลง The Story Of My Love Paul Anka Chordza

I'm just a boy who's so in love
I've got a girl from up above
She's fine, she's mine
Oh, oh, oh, that's
The story of my love
That's the story of my love
Nobody loves her the way I do
She has made my dreams come true
I won't forget the day we met
Oh, oh, oh, that's
The story of my love
That's the story of my love
Her eyes are as
Warm as the sun above
Her lips, they are
Always wanting my love
I'll always love her
Yes, I'll always try
For her, for her, I'd even die
For her, for her
I'd do anything
That is why my heart sings
I won't forget, the day we met
Oh, oh, oh, that's
The story of my love
That's the story of my love
Her eyes are as
Warm as the sun above
Her lips, they are
Always wanting my love
I'll always love her
Yes, I'll always try
For her, for her, I'd even die
For her, for her
I'd do anything
That is why my heart sings
I won't forget, the day we met
Oh, oh, oh, that's
The story of my love
That's the story of my love
That's the story of my love
That's the story of my love

EmoticonEmoticon