3 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Two Hearts Pat Boone Chordza

คอร์ด Two Hearts Pat Boone | คอร์ดกีต้าร์ Two Hearts Pat Boone | คอร์ดเพลง Two Hearts Pat Boone | เพลง Two Hearts Pat Boone | เนื้อเพลง Two Hearts Pat Boone | Chord Two Hearts Pat Boone
คอร์ด เนื้อเพลง Two Hearts Pat Boone Chordza

One heart's not enough, baby
Two hearts make you feel crazy
One kiss makes you feel so nice
Two kisses put you in paradise
Two hearts, two kisses make one love
Two hearts beat as one, dear
Two arms make me know that you care
I have plenty of lovin'
Two kisses hotter than an oven
Two hearts, two kisses make one love
Lovin' you, baby, is my desire
I know that you could set this world afire
A little spark is burnin' deep inside
Love should be made by two (hoop-de-doo-oo)
One heart's not enough, baby
Two hearts make you feel crazy
One kiss makes you feel so nice
Two kisses put you in paradise
Two hearts, two kisses make one love
Lovin' you, baby, is my desire
I know that you could set this world afire
A little spark is burnin' deep inside
Love should be made by two (hoop-de-doo-oo)
One heart's not enough, baby
Two hearts make you feel crazy
One kiss makes you feel so nice
Two kisses put you in paradise
Two hearts, two kisses make one love
Two hearts, two kisses make one love

EmoticonEmoticon