5 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Care Bing Crosby Chordza

คอร์ด Don't Care Bing Crosby | คอร์ดกีต้าร์ Don't Care Bing Crosby | คอร์ดเพลง Don't Care Bing Crosby | เพลง Don't Care Bing Crosby | เนื้อเพลง Don't Care Bing Crosby | Chord Don't Care Bing Crosby
คอร์ด เนื้อเพลง Don't Care Bing Crosby Chordza

I don't care if tomorrow never comes
This world holds nothing for me
I've been lonely night and day ever since you went away
So I don't care if tomorrow never comes
If tomorrow never comes
And the sun don't ever shine, it won't matter with me
For when she ran away my world ended that day
So I don't care if tomorrow never comes
My lonely mind wonders back to days that used to be
My broken heart cries out for you
Oh if I can't have you here I can't go on my dear
So I don't care if tomorrow never comes
If tomorrow never comes
And the sun don't ever shine, it won't matter with me
For when she ran away my world ended that day
So I don't care if tomorrow never comes
If tomorrow never comes
And the sun don't ever shine, it won't matter with me
For when she ran away my world ended that day
So I don't care if tomorrow never comes
EmoticonEmoticon