7 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Mercy Shawn Mendes Chordza

คอร์ด Mercy Shawn Mendes | คอร์ดกีต้าร์ Mercy Shawn Mendes | คอร์ดเพลง Mercy Shawn Mendes | เพลง Mercy Shawn Mendes | เนื้อเพลง Mercy Shawn Mendes | Chord Mercy Shawn Mendes
คอร์ด เนื้อเพลง Mercy Shawn Mendes Chordza

You've got a hold of me
Don't even know your power
I stand a hundred feet
But I fall when I'm around you

Show me an open door
Then you go and slam it on me
I can't take anymore
I'm saying baby

Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy, mercy on my heart
Would you please have mercy, mercy on my heart

I'd drive through the night
Just to be near you baby
Heart old and testified
Tell me that I'm not crazy

I'm not asking for a lot
Just that you're honest with me
My pride Is all I got
I'm saying baby

Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy on me
I'm a puppet on your string
And even though you got good intentions
I need you to set me free
Would you please have mercy, mercy on my heart
Would you please have mercy, mercy on my heart

Consuming all the air inside my lungs
Ripping all the skin from off my bones
I'm prepared to sacrifice my life
I would gladly do it twice
Consuming all the air inside my lungs
Ripping all the skin from off my bones
I'm prepared to sacrifice my life
I would gladly do it twice

Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy on me
I'm a puppet on your string
And even though you got good intentions
I need you to set me free
I'm begging you for mercy, mercy
I'm begging you, begging you please baby
I'm begging you for mercy, mercy
Oh, I'm begging you, I'm begging you, yeah

[Humming]


EmoticonEmoticon