6 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Outside My Window The Fleetwoods Chordza

คอร์ด Outside My Window The Fleetwoods | คอร์ดกีต้าร์ Outside My Window The Fleetwoods | คอร์ดเพลง Outside My Window The Fleetwoods | เพลง Outside My Window The Fleetwoods | เนื้อเพลง Outside My Window The Fleetwoods | Chord Outside My Window The Fleetwoods
คอร์ด เนื้อเพลง Outside My Window The Fleetwoods Chordza

Yes it's me and I'm in love again
Had no lovin' since you know when
You know I love you, yes I do
And I'm saving all my lovin' just for you
Need your lovin' and I need it bad
Just like a dog when he's goin' mad
Woo-ee baby, woo-oo-ee
Baby won't you give your love to me
Eenie meenie and miney-mo
Told me you'd'n't want me around no more
Woo-ee baby, woo-oo-ee
Baby don't you let your dog bite me
Yes it's me and I'm in love again
Had no lovin' since you know when
You know I love, you yes I do
And I'm saving all my lovin' just for you
Eenie, meenie, and miney-mo
Told me you'd'n't want me around no more
Woo-ee baby, woo-oo-ee
Baby don't you let your dog bite me
EmoticonEmoticon