1 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Rum And Coca-Cola Andrews Sisters Chordza

คอร์ด Rum And Coca-Cola Andrews Sisters | คอร์ดกีต้าร์ Rum And Coca-Cola Andrews Sisters | คอร์ดเพลง Rum And Coca-Cola Andrews Sisters | เพลง Rum And Coca-Cola Andrews Sisters | เนื้อเพลง Rum And Coca-Cola Andrews Sisters | Chord Rum And Coca-Cola Andrews Sisters
คอร์ด เนื้อเพลง Rum And Coca-Cola Andrews Sisters Chordza

If you ever go down Trinidad
They make you feel so very glad
Calypso sing and make up rhyme
Guarantee you one real good fine time
Drinkin' rum and Coca-Cola
Go down Point Koomahnah
Both mother and daughter
Workin' for the Yankee dollar
Oh, beat it man, beat it
Since the Yankee come to Trinidad
They got the young girls all goin' mad
Young girls say they treat 'em nice
Make Trinidad like paradise
Drinkin' rum and Coca-Cola
Go down Point Koomahnah
Both mother and daughter
Workin' for the Yankee dollar
Oh, you vex me, you vex me
From Chicachicaree to Mona's Isle
Native girls all dance and smile
Help soldier celebrate his leave
Make every day like New Year's Eve
Drinkin' rum and Coca-Cola
Go down Point Koomahnah
Both mother and daughter
Workin' for the Yankee dollar
It's a fact, man, it's a fact
EmoticonEmoticon